VÝSTAVY POŘÁDANÉ KCHP v roce 2020

 

nový Výstavní řád klubu platný od 1.5.2020

 

 

 

hlavní sponzor našich výstav je krmivo

 

Vážení a milí vystavovatelé,
nejprve mi dovolte, abych vám všem poděkovala za zájem o naše výstavy. Zároveň mi dovolte drobné upozornění.

Výstavní výbor našeho klubu se maximálně snaží zajistit pro vystavovatele na našich klubových výstavách příjemné prostředí a komfortní servis. Snažíme se uspořádat pro vás výstavy s pokrytím celého území Čech a Moravy, aby přístupnost výstavy byla, alespoň jedenkrát do roka, dobře dosažitelná pro vystavovatele ze všech koutů naší vlasti. Snažíme se připravit dostatek výstav, abychom vyhověli vám všem.

Uzávěrky přihlášek byly pevně stanoveny pro všechny naše výstavy

1. uzávěrka - měsíc před konáním       2. uzávěrka - týden poté

 

Tyto termíny se odvíjejí od času, který výstavní výbory potřebují pro klidné a precizní zajištění výstav. Buďte, prosím, tak ohleduplní a respektujte výstavní výbor tak, jako se my snažíme respektovat vystavovatele. Propozice a přihlášky na klubové výstavy najdete na našich výstavních stránkách vždy minimálně 2 měsíce před výstavou. Přihlášení na výstavu je díky možnosti on-line přihlášení otázkou 5 minut.

Prosím, respektujte, že uzávěrky na výstavy našeho klubu jsou závazné!

Naďa Klírová
předseda KCHP

 

 

NEPŘEHLÉDNĚTE!

V případě, že žádáte o převzetí upomínkové ceny za klubového šampiona na některé za našich výstav, je nutné žádost o přiznání titulu zaslat do dne 2. uzávěrky příslušné výstavy.

Při nedodržení tohoto termínu nebude možné upomínkovou cenu na výstavě převzít.

 

Vážení vystavovatelé, na každé upoutávce výstavy i na propozicích výstavy je uveden variabilní symbol, který je nutno použít pro platbu výstavního poplatku. Buďte tak laskavi a důsledně variabilní symbol vyplňujte. Ušetříte nám práci a sobě dohady a stres přímo na výstavě. Pokud za vás hradí výstavní poplatek někdo jiný, je nutné toto uvést do poznámky v platbě. Děkujeme

 

PRAVIDLA PRO PŘIZNÁNÍ KLUBOVÝCH ŠAMPIONŮ!

Protože v poslední době přibývá čím dál více žadatelů o převzetí poháru za klubové šampiony na výstavě a nemají řádně zažádáno, zde jsou znovu pravidla, jak postupovat!

Žádáme všechny vystavovatele, kteří žádají o přiznání klubového šampiona, aby níže připojenou žádost o vystavení klubového šampiona posílali na e-mail: kchp@seznam.cz

K přiznání titulu je nutné čitelně vyplnit níže umístěný formulář a uhradit  na účet klubu č. 233642274/0300 poplatek ve výši 150,- Kč. Jako variabilní symbol použijte číslo zápisu psa, pro kterého o šampiona žádáte

 

PODÁNÍM PŘIHLÁŠKY VYSTAVOVATEL VYJADŘUJE SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM A ZVEŘEJNĚNÍM JEHO OSOBNÍCH ÚDAJŮ V KATALOGU A VÝSLEDKOVÉM KATALOGU VÝSTAVY. KLUB ZPRACOVÁVÁ ZA ÚČELEM EVIDENCE PŘIHLÁŠENÝCH PSŮ NÁSLEDUJÍCÍ OSOBNÍ ÚDAJE: JMÉNO, PŘÍJMENÍ, ADRESU A E-MAIL

 

Vážení přátelé,

chtěli bychom vás seznámit s přechodnou úpravou pravidel na výstavách našeho klubu. Protože došlo k výpadku výstav de facto v celém prvním pololetí letošního roku, bude mezitřída vypisována na každé výstavě KCHP a titul čekatele klubového šampiona bude zadáván v mezitřídě i ve třídě otevřené.

Vystavovatelé mladých psů, kteří byli výpadkem výstav handicapování si budou moci vybrat, pro jakého klubového šampiona získaného čekatele použijí. Tj.čekatele mladého šampiona budou moci použít i pro Dorost šampiona klubu a čekatele klubového šampiona získaného do 24 měsíců budou moci použít i pro Mladého šampiona klubu.
 

14.11. Brno (CAC), rozhodčí: Naďa Klírová, CZ

12.12. Brno Tuřany (CAC), rozhodčí: Otto Krcal, AT

Zájemci o bonitaci, prosím, kontaktujte nás na klubovém e-mailu.

Veškeré informace budou průběžně aktualizovány v souladu s vývojem situace.

 

 

 

 

 

 

 

Datum Místo Kontakt Rozhodčí zadávané tituly propozice foto výsledky
11.01.2020 Brno Tuřany Jana Lossgottová, Eva Sedláčková, 664 55 Moutnice 26 602 842 249

BISS - SČP Shadow on the Wall Starring Moravia - Vavrouškovi Jana & Pavel

Tomáš Kučera, CZ klub.čekatelé

 

18.07.2020 Uhříněves Míla Kindlová, Marie Radová, Kotíkova 758/3,

103 00 Praha 10 602 529 452

BISS - TSP - Love Song the Beautiful Grey of Marysa - Čechtická Andrea

Renata Smyčková, CZ klub.čekatelé

 

01.08.2020 Vysočany u Chomutova Zuzana Pešková, Osvobození 1052, 431 11 Jirkov 728 794 763

BISS - TSP - Sparkling Wine Sidabrine Kulka - Čechtická Andrea

Jakub Kadlec, CZ klub.čekatelé

 

 05.09.2020

Ostrava Stará Bělá Jana Chmielová, Čsl.legií 105, 735 81 Bohumín 724 307 800

BISS - Paul McCartney Earl's legend - Petra Ulrichová Plisková

Naďa Klírová,CZ klub.čekatelé

 

 

 

 

 

 

 

Výstava se zadáváním titulu "čekatel klubového šampiona", CAJC ČR, CAC ČR, KLUBOVÝ VÍTĚZ

26. ROČNÍK MEMORIÁLU J. KAMENICKÉHO

 

Datum Místo Kontakt Rozhodčí zadávané tituly propozice foto výsledky
12.12.2020

 

Brno  Tuřany Jana Lossgottová, Eva Sedláčková, 664 55 Moutnice 26 602 842 249

Otto Krcal, AT

CAC ČR, CAJC ČR,klub.čekatelé,KV

 

 

 

 

 

Výstava se zadáváním titulu "čekatel klubového šampiona" a CAC ČR, SPECIÁLNÍ VÍTĚZ

Datum Místo Kontakt Rozhodčí zadávané tituly propozice foto výsledky
15.8.2020 Beroun Zuzana Faltejsková-Šandová, Mlečice 113, 338 08 Zbiroh tel,: 724704171

BISS - SBF TURANDOT Arcanus Iliria - Naďa Klírová

Robert Kubeš, CZ CAC ČR, CAJC ČR,klub.čekatelé, SV

 

 

 

 

 

Výstava se zadáváním titulu "čekatel klubového šampiona", CAC ČR, JV

JUBILEJNÍ VÝSTAVA - 85. VÝROČÍ ZALOŽENÍ KLUBU KCHP Praha

 

Datum Místo Kontakt Rozhodčí zadávané tituly propozice foto výsledky
13.12.2020

 

Brno Tuřany

 

Jana Lossgottová, Eva Sedláčková, 664 55 Moutnice 26 602 842 249 Ilana Simkina + Naďa Klírová

CAC ČR, CAJC ČR,klub.čekatelé, JV

 

 

 

 

 

 

V případě nutnosti je možné provést bonitaci po předchozí dohodě s hlavním poradcem chovu na následujících výstavách.

Maximální počet psů bonitovaných při NVP  nebo MVP jsou 3

 

 

 

 

 

 

 

Národní výstavy zaštítěné ČMKU - zadávané tituly: CAC ČR, CAJC ČR

 

 

Datum Místo Kontakt Rozhodčí zadávané tituly propozice rozpis výsledky
12.1.2020 Brno

MSKS    

Tomáš Kučera, CZ CAJC,CAC  
5.4.2020 Ostrava

KJ ČR    

Petra Ulrichová, CZ CAJC,CAC      
21.6.2020 Klatovy ČKS    navrhuje KPaCHP CAJC,CAC      
19.7.2020 M.Boleslav KJ ČR  navrhuje KPaCHP CAJC,CAC      
6.9.2020 Olomouc ČMKJ   

Vlado Piskay, SK

CAJC,CAC    

 

 

 

Mezinárodní výstavy zaštítěné ČMKU - zadávané tituly: CACIB, CAC ČR, CAJC ČR

 

Datum Místo Kontakt Rozhodčí Zadávaný titul rozpis foto výsledky
1.2.2020 Brno - DUO CACIB ČMKU   Katalin Kiss, HU CACIB  
2.2.2020 Brno - DUO CACIB ČMKU   Szilvia Gróf, HU CACIB  
19.4.2020 Č.Budějovice ČMKJ   navrhuje Pudl-klub CACIB      
12.4.2020 Praha ČKS  navrhuje KPaCHP CACIB      
24.5.2020 Litoměřice ČKS  navrhuje Pudl-klub CACIB      
28.6.2020 Brno ČMKJ  navrhuje Pudl-klub CACIB      
16.8.2020 M.Boleslav KJ ČR  Petru Muntean, RO CACIB      
4.10.2020 Č.Budějovice ČMKJ Hana Ahrens, AT CACIB      
28.11.2020 Praha ČKS  navrhuje KPaCHP CACIB      
29.11.2020 Praha ČKS  navrhuje KPaCHP CACIB      

 

 

 

 

 

 


 

   
© KCHP Praha, Kotíkova 758/3, 103 00 Praha 10 - Kolovraty, číslo klubu: 1043, kont. telefon - po - pá 18.00 - 20.00 h:  723 398 710