nový Výstavní řád klubu platný od 1.5.2020

 

 

 

Vážení a milí vystavovatelé,
nejprve mi dovolte, abych vám všem poděkovala za zájem o naše výstavy. Zároveň mi dovolte drobné upozornění.

Výstavní výbor našeho klubu se maximálně snaží zajistit pro vystavovatele na našich klubových výstavách příjemné prostředí a komfortní servis. Snažíme se uspořádat pro vás výstavy s pokrytím celého území Čech a Moravy, aby přístupnost výstavy byla, alespoň jedenkrát do roka, dobře dosažitelná pro vystavovatele ze všech koutů naší vlasti. Snažíme se připravit dostatek výstav, abychom vyhověli vám všem.

Uzávěrky přihlášek byly pevně stanoveny pro všechny naše výstavy

1. uzávěrka - měsíc před konáním       2. uzávěrka - týden poté

 

Tyto termíny se odvíjejí od času, který výstavní výbory potřebují pro klidné a precizní zajištění výstav. Buďte, prosím, tak ohleduplní a respektujte výstavní výbor tak, jako se my snažíme respektovat vystavovatele. Propozice a přihlášky na klubové výstavy najdete na našich výstavních stránkách vždy minimálně 2 měsíce před výstavou. Přihlášení na výstavu je díky možnosti on-line přihlášení otázkou 5 minut.

Prosím, respektujte, že uzávěrky na výstavy našeho klubu jsou závazné!

Naďa Klírová
předseda KCHP

 

NEPŘEHLÉDNĚTE!

V případě, že žádáte o převzetí upomínkové ceny za klubového šampiona na některé za našich výstav, je nutné žádost o přiznání titulu zaslat do dne 2. uzávěrky příslušné výstavy.

Při nedodržení tohoto termínu nebude možné upomínkovou cenu na výstavě převzít.

 

Vážení vystavovatelé, na každé upoutávce výstavy i na propozicích výstavy je uveden variabilní symbol, který je nutno použít pro platbu výstavního poplatku. Buďte tak laskavi a důsledně variabilní symbol vyplňujte. Ušetříte nám práci a sobě dohady a stres přímo na výstavě. Pokud za vás hradí výstavní poplatek někdo jiný, je nutné toto uvést do poznámky v platbě. Děkujeme

 

PRAVIDLA PRO PŘIZNÁNÍ KLUBOVÝCH ŠAMPIONŮ!

Protože v poslední době přibývá čím dál více žadatelů o převzetí poháru za klubové šampiony na výstavě a nemají řádně zažádáno, zde jsou znovu pravidla, jak postupovat!

Žádáme všechny vystavovatele, kteří žádají o přiznání klubového šampiona, aby níže připojenou žádost o vystavení klubového šampiona posílali na e-mail: kchp@seznam.cz

K přiznání titulu je nutné čitelně vyplnit níže umístěný formulář a uhradit  na účet klubu č. 233642274/0300 poplatek ve výši 150,- Kč. Jako variabilní symbol použijte číslo zápisu psa, pro kterého o šampiona žádáte

 

PODÁNÍM PŘIHLÁŠKY VYSTAVOVATEL VYJADŘUJE SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM A ZVEŘEJNĚNÍM JEHO OSOBNÍCH ÚDAJŮ V KATALOGU A VÝSLEDKOVÉM KATALOGU VÝSTAVY. KLUB ZPRACOVÁVÁ ZA ÚČELEM EVIDENCE PŘIHLÁŠENÝCH PSŮ NÁSLEDUJÍCÍ OSOBNÍ ÚDAJE: JMÉNO, PŘÍJMENÍ, ADRESU A E-MAIL

 

 

 

 

 

 

VÝSTAVY POŘÁDANÉ KCHP v roce 2022

 

 

 

Datum Místo Kontakt Rozhodčí zadávané tituly propozice katalog výsledky
08.01.2022 Brno Měnín Jana Lossgottová, Eva Sedláčková, 664 55 Moutnice 26 tel.602 842 249

BISS - SBP - Unique Kiss Arcanus Iliria - Naďa Klírová

Tomáš Kučera, CZ Klub.čekatelé KCHP

07.05.2022 Olomouc Jana Chmielová, Čsl.legií 105, 735 81 Bohumín tel. 724 307 800

BISS - SBF - Unique Love Arcanus Iliria - Naďa Klírová

Petra Ulrichová Plisková, CZ Klub.čekatelé KCHP

 

21.05.2022 Kojice  Míla Kindlová, Marie Radová, Kotíkova 758/3,

103 00 Praha 10 tel. 602 529 452

BISS - TPČP -  - Paul McCartney Earl´s Legend - Ulrichová Plisková Petra

Naďa Klírová, CZ Klub.čekatelé KCHP

25.06.2022 Tišnov Jana Lossgottová, Eva Sedláčková, 664 55 Moutnice 26  tel.602 842 249

BISS - SBF - Unique Love Arcanus Iliria - Naďa Klírová

Michael Ganzer, SE CAC ČR, CAJC ČR,klub.čekatelé KCHP

02.07.2022 Ml.Boleslav

 

Míla Kindlová, Marie Radová, Kotíkova 758/3,

103 00 Praha 10 tel. 602 529 452

BISS - SBP - Unique Kiss Arcanus Iliria - Naďa Klírová

Carmen Fischer, DE CAC ČR, CAJC ČR,klub.čekatelé KCHP

16.07.2022 Vysočany

 

Zuzana Pešková, Osvobození 1052, 431 11 Jirkov 775 645 189

BISS - SBP - Unique Kiss Arcanus Iliria - Naďa Klírová

Alena Košťálová, CZ Klub.čekatelé KCHP

20.08.2022 Kačina Míla Kindlová, Marie Radová, Red.Boučka 970, 272 01 Kladno tel. 602 529 452

BISS - SBF - Unique Love Arcanus Iliria - Naďa Klírová

José M. Doval, ES CAC,CAJC,klub.čekatelé,KV

 03.09.2022 Ostrava Stará Bělá Petra Ulrichová Plisková, Čsl.legií 105, 735 81 Bohumín tel. 724 307 800

BISS - VČP - Saxon American Dragon - Flašarová Lenka

Anna Dzidt (PL)

Klub.čekatelé KCHP

 

26.11.2022 Kojice Míla Kindlová, Marie Radová, Kotíkova 758/3,

103 00 Praha 10 tel. 602 529 452

Jan Bušta, CZ

Klub.čekatelé KCHP

ZRUŠENO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Národní výstavy zaštítěné ČMKU - zadávané tituly: CAC ČR, CAJC ČR

 

 

Datum Místo Kontakt Rozhodčí zadávané tituly propozice rozpis výsledky
09.01.2022 Brno

MSKS    

Otakar Vondrouš CZ CAJC,CAC    
10.04.2022 Ostrava /Brno KJ ČR  Miroslav Václavík CAJC,CAC    
03.07.2022 Klatovy ČKS      CAJC,CAC      
17.07.2022 M.Boleslav KJ ČR    CAJC,CAC      
04.09.2022 Olomouc ČMKJ   

Zdena Jílková, CZ

CAJC,CAC    
03.-04.12.2022 Národní výstava (třicítka) BVV Brno ČMKU Tomáš Kučera,CZ CAJC,CAC    

 

 

 

 

 

 

 

Mezinárodní výstavy zaštítěné ČMKU - zadávané tituly: CACIB, CAC ČR, CAJC ČR

 

Datum Místo Kontakt Rozhodčí Zadávaný titul rozpis výsledky
05.02.2022 Brno - DUO CACIB ČMKU   Zuzana Nováková, CZ CACIB  
06.02.2022 Brno - DUO CACIB ČMKU   Petr Řehánek, CZ CACIB  
03.04.2022 Č.Budějovice ČMKJ  navrhuje Pudl-klub CACIB  
22.05.2022 Litoměřice ČMKU  Olga Dolejšová, CZ CACIB  
25.06.2022 Brno ČMKJ  Božena Ovesná, CZ CACIB    
05.08.2022 Praha ČKS  navrhuje KPaCHP CACIB    
06.08.2022 Praha ČKS  navrhuje KPaCHP CACIB    
07.08.2022 Praha ČKS  navrhuje KPaCHP CACIB    
21.08.2022 M.Boleslav KJ ČR  navrhuje Pudl-klub CACIB    
  Praha ČKS  navrhuje KPaCHP CACIB    
09.10.2022 Č.Budějovice ČMKJ

Otakar Vondrouš, CZ

CACIB  

 

 

 

 

 

hlavní sponzor našich výstav je krmivo

 

 

 

 

 


 

   
© KCHP Praha, Kotíkova 758/3, 103 00 Praha 10 - Kolovraty, číslo klubu: 1043, kont. telefon - po - pá 18.00 - 20.00 h:  723 398 710