VÝSTAVY POŘÁDANÉ SPOLKEM KCHP v roce 2016

 

 

Vážení a milí vystavovatelé,
nejprve mi dovolte, abych vám všem poděkovala za zájem o naše výstavy. Zároveň mi dovolte drobné upozornění.

Výstavní výbor našeho klubu se maximálně snaží zajistit pro vystavovatele na našich klubových výstavách příjemné prostředí a komfortní servis. Snažíme se uspořádat pro vás výstavy s pokrytím celého území Čech a Moravy, aby přístupnost výstavy byla, alespoň jedenkrát do roka, dobře dosažitelná pro vystavovatele ze všech koutů naší vlasti. Snažíme se připravit dostatek výstav, abychom vyhověli vám všem.

Uzávěrky přihlášek byly pevně stanoveny pro všechny naše výstavy

1. uzávěrka - měsíc před konáním       2. uzávěrka - týden poté

 

Tyto termíny se odvíjejí od času, který výstavní výbory potřebují pro klidné a precizní zajištění výstav. Buďte, prosím, tak ohleduplní a respektujte výstavní výbor tak, jako se my snažíme respektovat vystavovatele. Propozice a přihlášky na klubové výstavy najdete na našich výstavních stránkách vždy minimálně 2 měsíce před výstavou. Přihlášení na výstavu je díky možnosti on-line přihlášení otázkou 5 minut.

Prosím, respektujte, že uzávěrky na výstavy našeho klubu jsou závazné!

Naďa Klírová
předseda KCHP

 

 

NEPŘEHLÉDNĚTE!

V případě, že žádáte o převzetí upomínkové ceny za klubového šampiona na některé za našich výstav, je nutné žádost o přiznání titulu zaslat do dne 2. uzávěrky příslušné výstavy.

Při nedodržení tohoto termínu nebude možné upomínkovou cenu na výstavě převzít.

 

Vážení vystavovatelé, na každé upoutávce výstavy i na propozicích výstavy je uveden variabilní symbol, který je nutno použít pro platbu výstavního poplatku. Buďte tak laskavi a důsledně variabilní symbol vyplňujte. Ušetříte nám práci a sobě dohady a stres přímo na výstavě. Pokud za vás hradí výstavní poplatek někdo jiný, je nutné toto uvést do poznámky v platbě. Děkujeme

PRAVIDLA PRO PŘIZNÁNÍ KLUBOVÝCH ŠAMPIONŮ!

Protože v poslední době přibývá čím dál více žadatelů o převzetí poháru za klubové šampiony na výstavě a nemají řádně zažádáno, zde jsou znovu pravidla, jak postupovat!

Žádáme všechny vystavovatele, kteří žádají o přiznání klubového šampiona, aby níže připojenou žádost o vystavení klubového šampiona posílali na e-mail: kchp@seznam.cz

K přiznání titulu je nutné čitelně vyplnit níže umístěný formulář a uhradit  na účet klubu č. 233642274/0300 poplatek ve výši 150,- Kč. Jako variabilní symbol použijte číslo zápisu psa, pro kterého o šampiona žádáte

FCI přijalo z hlediska vystavovatelů příjemné opatření. Nadále nebude zasílat potvrzení čekatelství CACIB, ale majitelé úspěšných psů si je budou moci stáhnout a vytisknout ze stránek FCI.

Vše najdete na www.fci.be v rubrice Results. Zařazeny jsou výstavy od roku 2009 a vše je celkem jednoduché a přehledné. K dispozici jsou tedy i výsledky výstav, z kterých FCI CACIB již potvrzovalo.

Chcete-li zobrazit seznam výsledků, vyberte prosím:
1. rok konání výstavy
2. zemi, ve které se výstava konala
3. město
4. datum konání
5. FCI skupinu

 

 

Datum Místo Kontakt Rozhodčí zadávané tituly propozice foto výsledky
9.1.2016 Brno Tuřany Jana Lossgottová, 664 55 Moutnice 26 602 842 249 Zdena Jílková (CZ) klub.čekatelé

27.2.2016 Libice nad Cidlinou Jana Nechvilková, Nová 20, 290 01 Poděbrady 603 538 391 Tomáš Kučera  (CZ) klub.čekatelé

 9.4.2016 Ostrava Alena Ohnhauserová, 747 83 Radkov 83 776 779 753 Renata Smyčková (CZ) klub.čekatelé

23.4.2016 Hořenec Zuzana Pešková, Osvobození 1052, 431 11 Jirkov 775 645 189 Naďa Klírová (CZ) klub.čekatelé

28.5.2016 Kojice Naďa Klírová, Kotíkova 758/3, 103 00 Praha 10 602 529 452 Lucie Sládeková (SK) klub.čekatelé

11.6.2016 Plzeň Zuzana Faltejsková-Šandová, Mlečice 113, 338 08 Zbiroh tel,: 724704171

Zuzana Brotánková (CZ)

klub.čekatelé

24.9.2016 Třebovice Petra Ulrichová Plisková, Čsl.legií 105, 735 81 Bohumín 724 307 800 Adam Ostrowski  (PL) klub.čekatelé

 

 

Výstava se zadáváním titulu "čekatel klubového šampiona" a CAC ČR

Datum Místo Kontakt Rozhodčí zadávané tituly propozice foto výsledky
13.8.2018

 

Poděbrady

 

Jana Nechvilková, Nová 20, 290 01 Poděbrady 603 538 391 Stefan Dimitrijevic 

 

CAC ČR, CAJC ČR,klub.čekatelé

19.11.2016

 

 Kladno

 

Naďa Klírová, Kotíkova 758/3, 103 00 Praha 10 602 529 452 Linda Barker (GB)

CAC ČR, CAJC ČR,klub.čekatelé

 

 

 

Výstava se zadáváním titulu "čekatel klubového šampiona", CAC ČR a klubový vítěz

22. ROČNÍK MEMORIÁLU J. KAMENICKÉHO

Výstava se koná za podpory města BRNA

Datum Místo Kontakt Rozhodčí zadávané tituly propozice foto výsledky
18.6.2016

 

Brno

 

Jana Lossgottová & Eva Sedláčková, 664 55 Moutnice 26 602 842 249 Ilana Simkina (UK)

CAC ČR, CAJC ČR,klub.čekatelé

 

 

 

 

Národní výstavy zaštítěné ČMKU - zadávané tituly: CAC ČR, CAJC ČR

 

 

Datum Místo Kontakt Rozhodčí zadávané tituly propozice rozpis výsledky
10.1.2016 Brno

MSKS    

Naďa Klírová (CZ) CAJC,CAC    
10.4.2016 Ostrava

KJ ČR    

navrhuje Pudl klub CAJC,CAC      
12.6.2016 Klatovy ČKS    navrhuje KPaCHP CAJC,CAC      
17.7.2016 M.Boleslav KJ ČR  navrhuje KPaCHP CAJC,CAC    
25.9.2016 Brno ČMKJ   

Szczepanska-Korpetta (PL)

CAJC,CAC    

 

 

 

Mezinárodní výstavy zaštítěné ČMKU - zadávané tituly: CACIB, CAC ČR, CAJC ČR

 

Datum Místo Kontakt Rozhodčí Zadávaný titul rozpis foto výsledky
6.2.2016 Brno ČMKU   Vitaliy Belskyy (UK) CACIB  
7.2.2016 Brno ČMKU   Tamás Jakkel (HU) CACIB  
24.4.2016 Č.Budějovice ČMKJ   navrhuje Pudl klub CACIB      
1.5.2016 Praha ČKS  navrhuje KPaCHP CACIB      
29.5.2016 Litoměřice ČKS  navrhuje Pudl klub CACIB      
19.6.2016 Brno ČMKJ  Freddy Declerq (B) CACIB    
14.8.2016 M.Boleslav KJ ČR  navrhuje Pudl klub CACIB      
9.10.2016 Č.Budějovice ČMKJ Iuza Beradze (CZ) CACIB

 
29.10.2016 Praha ČKS  navrhuje KPaCHP CACIB      
30.10.2016 Praha ČKS  navrhuje KPaCHP CACIB      

 

 

 

 


 

   
© KCHP Praha, Kotíkova 758/3, 103 00 Praha 10 - Kolovraty, číslo klubu: 1043, kont. telefon - po - pá 18.00 - 20.00 h:  723 398 710