JAK SE STÁT MULTIŠAMPIONEM?

Co vše je potřeba k získání a přiznání titulů ŠAMPION a INTERŠAMPION?

Zde naleznete potřebné informace.Pokud zde něco postrádáte,neváhejte nás kontaktovat s Vaším dotazem na klubovém emailu

    kchp.vystava@seznam.cz  nebo kchp@seznam.cz  

 

 

 

HOW BECOME MULTICHAMPION?

hat is necessary to meet the CHAMPION and INTERCHAMPION title?

You could find all necessary information here. In case you did not find it here, do not hesitate to contact us via club mail

    kchp.vystava@seznam.cz  or kchp@seznam.cz

 

 

 

4 x CACIB potvrzený FCI

tento titul musí být získán ze 3 různých zemí od 3 různých rozhodčích.

Mezi 1. a 4. čekatelstvím musí uplynout minimálně 1rok a den

 

InterChampion

4 x CACIB fulfilled by FCI

This title has to be winning in 3 different countries and from 3 different judges.

Between first and last one has to be the time difference at least 1 year and 1 day.

 

 

 

 
3 x CAJC ve třídě mladých nebo  2x CAJC + 1x CAC

lze chybějící třetí CAJC nahradit jedním CAC,který vystavovaný jedinec získal ve věku od 15 - 24 měsíců věku.

 

Czech Junior Champion

3 x CAJC in the Junior class Or 2 x CAJC + 1 x CAC

The last missing CAJC it is possible to change by one CAC that is winning in the 15 – 24 month of the dog’s age.

 

 

 

 
 4x CAC

z toho minimálně 2 x musí být CAC udělen na Mezinárodní výstavě.

Všechny potřebné tituly CAC musí být získány  ve dvou  výstavních sezonách, od minimálně dvou různých posuzovatelů.

 

 

Czech Champion

4 x CAC

2 x CAC have to be winning at the international dog show. All necessary CACs have to be get in two different show seasons and minimally from 2 different judges.

 

 

 

 

3 x CAC získaný ve třídě šampionů,nebo vítězů.

 Titul Český grand šampion může být přiznán pouze jedinci, kterému byl titul Český šampion krásy přiznán před získáním prvního titulu CAC ČR ve třídě šampionů nebo vítězů. Řád je platný od 1.1.2008 a čekatelství potřebná pro udělení se započítávají od 1.1.2008

 

 

Czech Grand Champion

3 x CAC win in the Champion or Winner Class.

The Czech Grand Champion title could get only the dog who becomes Czech Champion before the first CAC from the Champion or Winner class could be win. This Order is valid since 1.1. 2009 and all CACs needed for Czech Grand Champion are counted since 1.1. 2008

 

 

 

 

3 x ocenění známkou VÝBORNÁ 1 ve třídě veteránů,z toho minimálně 1x na mezinárodní výstavě a od dvou různých posuzovatelů.

 

 

Czech Veteran Champion

3 x excellent 1 in the Veteran Class,At least one needs to be from International Dog Show and from at least two different judges

 

 

 

 

3 x CAJC nebo 2x CAJC + 1x CAC lze chybějící třetí CAJC nahradit jedním CAC,který vystavovaný jedinec získal ve věku od 15 - 24 měsíců věku.

 

 

Slovakia Junior Champion

3 x CAJC Or 2 x CAJC and 1 x CAC The missing CAJC it is possible to compensate by 1 CAC getting in the age 15 – 24 months of the dog’s age.

 

 

 

 

4 x CAC z toho minimálně 2 x musí být CAC udělen na mezinárodní výstavě.Všechny potřebné tituly CAC musí být získány  ve dvou  výstavních sezonách, od minimálně dvou různých posuzovatelů.

 

 

Slovakia Beauty Champion

4 x CAC Minimally 2 of them have to be winning at the International Dog Show. All necessary CACs need to be getting in two different show seasons and at least two different judges.

 

 

 
 

3 x CAC získaný ve třídě šampionů,nebo vítězů. Titul Slovenský grand šampion může být přiznán pouze jedinci, kterému byl titul Slovenský šampion krásy přiznán před získáním prvního titulu CAC SR ve třídě šampionů nebo vítězů.
Získání titulů CAC ve výše popsaných třídách je nutné získat minimálně 1x na mezinárodní výstavě a od dvou různých posuzovatelů.

 

 

Slovakia Grand Champion

3 x CAC from the Champion or Winner Class The title Slovakia Grand Champion could get only the dog who already is the Slovakia Beauty Champion. The CACs from the Champion or Winner class are counted from the above mentioned day. At least 1 CAC needs to be achieved at the International Dog Show and t least from two different judges.

 

 

 

 

3 x ocenění známkou VÝBORNÁ 1 ve třídě veteránů,z toho minimálně 1x na mezinárodní výstavě a od dvou různých posuzovatelů.

 

Slovakia Veteran Champion

3 x Excellent 1 in the Veteran Class, One of the needs to be win at the International Dog Show and they need to be from at least two different judges.

 

 

 

 

4 x CACA z toho minimálně 2x CACA musí být získán na mezinárodních výstavách a od tří různých posuzovatelů. Časové období mezi získáním prvního a posledního titulu CACA je minimálně 1 rok a 1 den.

 

 

Austria Beauty Champion

4 x CACA At least 2 x CACA need to be from International Dog Shows and they also need to be from at least 3 different judges. The time period between first and last CACA have to be minimally 1 year and 1 day.

 

 

 

 

3 x čekatelství od 2 různých posuzovatelů, bez časového omezení

 

German Jungend Champion

3 x Jungend Champion Candidate.At least from 2 different judges, without any time period mentioned.

 

 
 

5 x CAC (VDH – ChA) ze třídy otevřené, šampionů nebo mezitřídy.

Z toho min. 3 x CAC (VDH – ChA) z mezinárodních a národních výstav od 3 různých posuzovatelů. Časové období mezi získáním prvního a posledního titulu CAC je minimálně 1 rok.

 

 

German Champion (VDH)

5 x CAC (VDH – Cha) from the open, Champion or Intermediate Class

At least 3 x CAC (VDH Cha) has to be from International and National Dog Shows and from 3 different judges. Between first and last CAC has to be minimally 1 year.

 

 

Protože pan Ing. Zdeněk Truksa zaznamenal řadu dotazů na téma změny pravidel pro udělování německých titulů (VDH),  zaslal klubu překlad článků z časopisu "Unser Pudel" (čísla 3 a 5/2004), kde tyto informace proběhly. Snad Vám tyto informace pomohou trochu ulehčit práci.
Překlad je k dispozici ve formátu PDF

 

Podmínky pro přiznání titulu "Německý šampion" - VDH

 

Panu Ing. Truksovi tímto děkujeme.

 

 

 

 

 3 x čekatelství od věku 8 let, (vítěz třídy veteránů), minimálně od 2 různých posuzovatelů a bez časového omezení.

 

 

German Veteran Champion

3 x Winner of Veteran class from the age of 8 years of dog’s age from at least 2 different judges and without any time period mentioned.

 

 

 
 
 
3 x HPJ nebo Klubový vítěz mladých,

minimálně 1x HPJ z mezinárodní,nebo klubové výstavy a to ve věku od 9 – 18 měsíců a od 2 různých posuzovatelů.

Zároveň je nutné uhradit poplatek za vystavení ve výši 20,- EUR.

 

Hungarian Junior Champion

3 x HPJ or Junior Club Winner,

Minimally one HPJ has to come from International or Club Specialty Dog Show and needs to be winning between 9 – 18 months of the dog’s age and at least from 2 different judges.

Together with these conditions it is necessary to pay 20 euro commission fee.

 

 

 

 
 

3x CAC H z toho minimálně 1 x CAC musí být získán na mezinárodní výstavě od dvou různých posuzovatelů, zároveň je nutné uhradit poplatek za vystavení ve výši 20,- EUR.

Mezi získáním prvního a posledního CAC musí uplynout minimálně 1 rok.

 

 

Hungarian Champion

3 x CAC H Minimally 1 x CAC has to be winning at International Dog Show and at least from 2 different judges. Between first and last CAC H have to be 1 year minimally.Together with all conditions it is necessary to pay 20 euro commission fee.

 

 

 
 

6x CAC v mezitřídě, třídě otevřené a šampionů

tituly musí být zadány minimálně od 3 různých posuzovatelů.
3x CAC z mezinárodní nebo klubové výstavy, mezi prvním a posledním čekatelstvím musí uplynout minimálně 1 rok a 1 den.

 

 

Hungarian Show Champion

6 x CAC H gets in Intermadiate, Open or in Champion Class. 3 x CAC H have to come from International or Club Specialty Dog Show and between first and last CAC H have to be 1 year and 1 day minimally.

 

 

 
 

 3 x CAC ze třídy šampionů +alespoň 1x BOB

Pro získání titulu Maďarského grand šampiona je nezbytně nutné být držitelem titulu Maďarský šampion.
 

 

Hungarian Grand Champion

3 x CAC H from the Champion Class + at least 1 x BOB

To become the Hungarian Grand Champion the dog has to be the Hungarian Champion First.

 

 

 
 

3x vítězství ze třídy veteránů CAC veterán

tituly musí být zadány od dvou různých posuzovatelů, nejméně 1x CAC musí být z mezinárodní,nebo klubové výstavy.

 

Hungarian Veteran Champion

3 x Winner of Veteran Class (CAC Veteran)

The titles have to come from at least two different judges, at least 1 x CAC H (Veteran) has to be winning at the International Dog Show or from Club Specialty Dog Show.

 

 
 

 

3 x CWC minimálně jeden zadaný titul CWC musí být získán na mezinárodní výstavě, nebo na klubové výstavě a od třech různých posuzovatelů. Mezi prvním a posledním čekatelstvím CWC musí uplynout minimálně 6 měsíců a 1 den.

 

 

Poland Champion

3 x CWC At least one CWC has to come from International Dog Show or club show and from three different judges. Between first and last CWC has to be 6 months and 1 day.

 

 

 

 

 

3 x čekatelství Vítěz mladých tento titul musí dosáhnout výstavní jedinci do věku 18 měsíců a od dvou různých posuzovatelů.

nebo 2 x čekatelství Vítěz mladých do věku 15-ti měsíců a 1 x CAC nejpozději ve věkovém období 15 do 18 měsíců.

 

Croatian Junior Champion

3 x Junior Winner Candidate This title needs to win the show dogs to the 18 months of their age and from 2 different judges.

Or 2 x Junior Winner Candidate win till the 15th month of the dog’s age and 1 x CAC gets in the age between 15 – 18 months.

 

 

 
 

4 x CAC  minimálně 2x zadaný titul musí být získán na mezinárodní výstavě a od třech různých posuzovatelů.

Mezi prvním a posledním čekatelstvím CAC musí uplynout minimálně 1 rok a 1 den.

 

Croatian Champion

4 x CAC Two of them need to come from International Dog Show, minimally, and from at least three different judges.. Between the first and last CAC has to be at least 1 year and 1 day.

 

 

 

 

 
 

3x  JUNIOR WINNER - třída mladých (Vítěz třídy mladých) zadané tituly musí být získány minimálně z jedné mezinárodní výstavy a od dvou různých posuzovatelů nebo lze jeden titul JUNIOR WINNER také nahradit 1x titulem CAC z mezitřídy.

 

Slovenian Junior Champion

3 x Junior Winner Come from at least 1 International Dog Show and from at least two different judges or 1x Junior Winner candidate could be compensate 1 x CAC from Intermediate Class.

 

 

 

 
 

4x  CAC minimálně 2x zadaný titul musí být získán na mezinárodní výstavě a od třech různých posuzovatelů.Mezi prvním a posledním čekatelstvím CAC musí uplynout minimálně 1 rok a 1 den. Povolená tolerance jsou 1 až 2 dny pro výstavy, které se konají ve stejném týdnu během různých let.

 

Slovenian Champion

4 x CAC Minimally 2 times from International Dog Show come and from at least 3 different judges assign. Between first and last CAC has to be 1 year and 1 day time period, minimally. The tolerance 1 – 2 days has been made for those Dog Shows organized in the same week during different years.

 

 

 
 

1x vítěz mladých z mezinárodní, nebo klubové výstavy

 

Luxembourg Junior Champion

1 x Junior Winner from International or Club Specialty Dog show

 

 

 

 

1x CAC L získaný na mezinárodní výstavě ve třídě šampionů nebo 2x CAC L z nichž jeden musí být získán na mezinárodní výstavě v mezitřídě nebo ve třídě otevřené.

 

Luxemburg Champion

1 x CAC L gets at the International Dog Show in the Champion Class or 2 x CAC L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

   
© KCHP Praha, Kotíkova 758/3, 103 00 Praha 10 - Kolovraty, číslo klubu: 1043, kont. telefon - po - pá 18.00 - 20.00 h:  723 398 710